Φωτογραφίες

Επιλέξτε Γλώσσα

Greek

Join Us on Facebook

facebook-logo

ΣυνδεθείτεΚαλώς Ήλθατε στο Κέντρο μας

Για πληροφορίες και εγγραφές θα είμαστε πάλι μαζί σας από Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου!

Καλό Καλοκαίρι!

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 19η Σεπτεμβρίου 2016 και λήγει την 9η Ιουνίου 2017.

  • ΤΜΗΜΑΤΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι μαθητές κατανέμονται από το κέντρο σε 8μελή τμήματα ανάλογα με το γνωστικό τους επίπεδο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Οι ώρες λειτουργίας των τμημάτων είναι απογευματινές. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο κέντρο 5’ πριν την έναρξη του μαθήματος (όχι πιο πριν) και να τηρούν απόλυτη τάξη και ησυχία ώστε να μην ενοχλούν όσους κάνουν μάθημα στις αίθουσες. Διαλείμματα θα πραγματοποιούνται μόνο στα δίωρα μαθήματα διάρκειας 5'. Σε περίπτωση που κάποια διδακτική ώρα χαθεί με υπαιτιότητα του κέντρου, το κέντρο οφείλει να την καλύψει όποτε είναι εφικτό σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των αιθουσών και του προσωπικού. Αν πρόκειται για αργία ή η υπαιτιότητα δεν είναι του κέντρου, τότε η ώρα αυτή δεν καλύπτεται.

  • ΑΡΓΙΕΣ

Αργίες για τα κέντρα ξένων γλωσσών είναι όλες οι καθορισμένες από το κράτος επίσημες αργίες για την εκπαίδευση. Αργίες επίσης αποτελούν και οι έκτακτες αργίες λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων γεγονότων που ανακοινώνονται είτε για το σύνολο της εκπαίδευσης είτε για το δήμο Ηρακλείου όπου εδρεύει το κέντρο.

  • ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα που καταβάλει ο κάθε μαθητής του κέντρου ποικίλουν ανάλογα με τα προγράμματα που παρακολουθεί, είναι ετήσια (σύμφωνα με τον Νόμο ΑΝ2545/1940), ανακοινώνονται και συμφωνούνται με τους γονείς πριν την εγγραφή του μαθητή. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός για τους εννέα μήνες διάρκειας του διδακτικού έτους. Δύναται να καταβάλλονται κατά τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας. Η εγγραφή ορίζεται στα 20 ευρώ και αφορά τον κάθε μαθητή ατομικά για το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Το ελάχιστο αυτό ποσό της εγγραφής καλύπτει: α) ό,τι φωτοτυπικό ή άλλο υλικό θεωρηθεί απαραίτητο και δοθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, β) τη μηνιαία απολύμανση του χώρου εντός και εκτός του κέντρου (για μηνιγγίτιδα, γρίπη, κλπ. ασθένειες), καθώς και την παροχή αστικής ασφαλιστικής κάλυψης από το κέντρο μας κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών από την εταιρία GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ. Σε περίπτωση απώλειας ωρών που δεν ευθύνεται το κέντρο, τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης πριν τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας του εκάστου προγράμματος ο μαθητής υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των συμφωνημένων διδάκτρων της περιόδου φοίτησης και να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για την αποχώρησή του.